MASJID AL-NAJIHIN


Minimum RM100 and Maximum RM30,000

Fund Detail


  • Amount

    RM 0.00

  • Service Charge

    RM 1.00

  • Total

    RM 0

I pledge money for the benefit of Islam and Ummah to Allah SWT, in cash to the MAIWP Waqf Centre.

Dengan ini saya mewakafkan wang bagi kepentingan agama Islam dan Ummah kerana Allah S.W.T untuk selama-lamanya secara tunai kepada Pusat Wakaf MAIWP.