PROGRAM BANTUAN KECEMASAN MANGSA BANJIR


Minimum RM100 and Maximum RM30,000

Fund Detail


  • Amount

    RM 0.00

  • Total

    RM 0

I pledge money for the benefit of Islam and Ummah to Allah SWT.

Dengan ini saya menginfaqkan wang bagi kepentingan agama Islam dan Ummah kerana Allah S.W.T.