Masjid Mahmudi Mukim Kangkong

Infaq

Masjid Mahmudi Mukim Kangkong

Masjid Mahmudi dikenali sebagai Masjid Mukim Kangkong yang beralamat di Jalan Pasir Mas - Tanah Merah, Kampung Keranji, 17040 Pasir Mas, Kelantan. Masjid Mahmudi Mukim Kangkong memerlukan bantuan sumbangan dana bagi pembangunan pembesaran masjid sebanyak 300,000 Lot dan setiap unit Lot bernilai RM50.00.

RM15,000,000Funding goal
RM1,260pledged
17Funders