Program KojidPreneur

Kojidpreneur

Program KojidPreneur

**KOJIDPRENEUR adalah inisiatif Kerajaan yang dilaksanakan oleh Pakar & Konsultan dari konsortium 3 NGO iaitu Majlis Perundingan Melayu (MPM), Yayasan Tahfiz An Nisaa (YTAN) dan Persatuan Maahad Tahfiz Al Quran Negeri Perak (PEMATAP).
Matlamat utama adalah Menjana pendapatan berterusan Koperasi Masjid bagi tujuan pembangunan prasarana dan kebajikan Ahli dan kariah masyarakat setempat dan Membuka peluang keterlibatan masyarakat dan industri dalam jihad ekonomi Ummah melalui Koperasi Masjid dan meningkatkan kebolehkerjaan dan peranan keusahawanan dikalangan lepasan Tahfiz. Tumpuan sebanyak 300 Koperasi Masjid seluruh Malaysia akan diwujudkan, diaktifkan melalui kegiatan bisnes dan diperkasakan ekonominya melalui penyertaan program KOJIDPRENEUR. Seramai 2,000 Lepasan Huffaz akan dilatih sebagai Team pengurusan Koperasi Masjid dan Usahawan dibawah Koperasi Masjid.

RM15,000,000Funding goal
RM0pledged
0Funders