TABUNG WAKAF PASCA BENCANA WILAYAH PERSEKUTUAN

Waqf

TABUNG WAKAF PASCA BENCANA WILAYAH PERSEKUTUAN

Tabung Wakaf Pasca Bencana Wilayah Persekutuan ini tidak hanya terhad kepada menerima wang tunai sebagai wakaf malah ia juga boleh menerima permohonan berwakaf untuk harta alih dan harta tidak alih yang lain seperti jentera, peralatan dan lain-lain barangan yang sesuai untuk diwakafkan.

RM1,000,000,000Funding goal
RM0pledged
0Funders