“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah, sebagai pembersih bagi orang yang puasa dari segala perbuatan sia-sia, dan ucapan tidak baik, dan sebagai makanan bagi orang miskin. Siapa yang menunaikannya sebelum shalat hari raya maka zakatnya diterima, dan siapa yang menunaikannya setelah shalat hari raya maka termasuk sedekah biasa” (HR Abu Daud)

Intention to pay zakat al-Fitr. ``Niat``

“Inilah wang sebanyak RM............. sebagai menunaikan Zakat Fitrah yang wajib ke atas diri saya / pihak yang saya wakil untuk tahun............. kerana Allah Ta’ala.”
Pay Your Zakat Today

Pay Now via Redi2infaq